Prairie Ridge Village Rental Fees

Studio Apartment$2140/mo.
Large Studio Apartment (201) $2765/mo.
Double Studio Apartment (210)$3080/mo.
One Bedroom Apartment (204,205,209 &302)$3080/mo.
One Bedroom Apartment (400 wing)$3145/mo.
Two Bedroom (400 wing)$3210/mo.
Two Bedroom/Two Bath (404)$3430/mo.
One Bedroom (510)$3210/mo.
One Bedroom (501 & 511) $3145/mo.
One Bedroom (502-509) $3330/mo.
Garage Rent$145/mo.

Per Person Service Fees

Level 1A$1120/mo.
Level 1B$1360/mo.
Level 2$1790/mo.
Level 3$2680/mo.
Level 4$3550/mo.